I. Những trường hợp được đổi hàng hóa:
1. Sản phẩm vỡ trong quá trình vận chuyển
2. Sản phẩm không đúng với thông tin đã được đưa trên website như hình ảnh, màu sắc, thành phần….
II. Qui định về đổi hàng hóa
1. Đối với khách hàng lẻ mua hàng trực tiếp. Khách hàng cần gọi điện thông báo cho nhãn hàng. Thời gian/ hiệu lực cho việc đổi trả hàng: trong ngày đối với khách hàng nội thành Hà Nội, tính trong ngày nhận hàng đối với khách hàng tỉnh xa . Nếu khách hàng không gọi điện thông báo thời gian quy định chúng tôi sẽ không đồng ý đổi hàng.
2. Khách hàng còn giữ lại thông tin sản phẩm đã mua của trung tâm như hóa đơn bán hàng, giấy tờ sản phẩm đi kèm
3. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, trường hợp trung tâm phát hiện sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi có quyền từ chối đổi trả cho khách hàng
III. Phương thức đổi hàng: Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm theo số điện thoại: 0876.226.555 hoặc +1959.999.9339